Služby

Kompletné spracovanie podvojného účtovníctva:

 • vedenie účtovníctva od vzniku (založenia) firmy
 • kontrola, spracovanie a účtovanie dodávateľských faktúr
 • vystavovanie a účtovanie odberateľských faktúr
 • vedenie pokladní (EUR a valutových)
 • účtovanie bankových vypisov
 • vedenie skladu (príjemky, vydajky, skladové karty,inventarizácia a účtovanie)
 •  vykazovanie intrastatu
 • evidencia dlhodobého majetku
 •  zaradenie do používania, vedenie inventárnych kariet
 • tvorba odpisového plánu, účtovanie o ňom az po vyradenie
 • eviedencia DPH, priznania
Mzdy:
 • spracovanie podkladov ku mzdám,
 • účtovanie miezd
 • vedenie mzdových listov
 • vyplňanie vsetkých potrebných tlačív a výkazov
 • ochrana osobných udajov
 • ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia

Dalšie služby:

 • komunikácia s daňovým úradom, sociálnou poistovňou a zdravotnými poistovňami
 • kontrola účtovnictva, inventarizácia účtov a účtovná uzávierka-daňové priznanie
 • výuka a zaškolenie na jednotlivé oblasti uctovnickych prác