O nás

informácie o kabes s.r.o
Kabes s.r.o. bola založená v roku 2003. Jej predmetom je komplexné vedenie účtovníctva, daňové a účtovné poradenstvo a nadväzujúce ekonomicko-poradenské činnosti, kde nepretržite napredujeme vo svojom odbore. Hlavnou prioritou je, aby služby poskytované klientom naplnili v maximálnej miere ich očakávania. To pre nás v praxi predstavuje kladenie dôrazu na odbornosť a zároveň dostatočnú flexibilitu.

Neustále sa snažíme našu ponuku a rozsah služieb aktualizovať a zlepšovať. Našim klientom poskytujeme komplexnú ponuku, preto v prípade služieb, ktoré nie je možné zabezpečiť z našej strany, spolupracujeme s ďalšími externými poradcami (právnici, audítori a znalci).