Register účtovných závierok a elektronická komunikácia

V roku 2012 bude povinných omnoho viac účtovných jednotiek komunikovať so správcom dane elektronicky. Daňový poriadok účinnosť elektronickej komunikácie pre vybrané účtovné jednotky pôvodne plánoval od 01. 01. 2012. Z dôvodu časovej tiesne najmä zo strany daňového (finančného) riaditeľstva Čítajte ďalej

Nová vláda by hneď nemala zvyšovať dane

Najväčšou hrozbou pre Slovensko je dlhodobo udržiavaná nízka výkonnosť verejného sektora. Práve prebiehajúce predčasné parlamentné voľby v súvislosti s ekonomickou krízou Čítajte ďalej