Vitajte na stránkach kabes!

Kabes s.r.o. sa zaoberá kompletným spracovaním podvojného účtovníctva, spracovaním podkladov ku mzdám, učtovaním miezd, vedeniu mzdových listov a o mnoho viac. To všetko na profesionálnej urovni so znalosťami aktuálnych daňových a všetkých potrebných  zákonov, vyhlášok a pokynov k správnemu vedeniu podvojného účtovníctva.

Našou víziou je, aby sa meno Kabes stalo synonymom silnej účtovno-poradenskej spoločnosti s komplexným portfóliom poskytovaných služieb, zárukou profesionality, spoľahlivosti a individuálneho prístupu.